THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
 
 

Phước Lâm, ngày 04 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc chọn sách giáo khoa lớp 1
Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông báo số 1740/TB-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số 673/PGDĐT-GDTiH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc sao gửi nội dung thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;
Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Lâm Thông báo:
Hội đồng của trường tiểu học Phước Lâm thống nhất lựa chọn bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh áp dụng năm học 2020-2021 cho học sinh lớp 1.
Nhà trường trân trọng thông báo đến phụ huynh học sinh trang bị bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Phước Lâm./.

 

 

Hiệu trưởng

  Đã ký 
 

  Huỳnh Văn Tuấn


 

Tác giả: THPL Nguồn: Trường
2018 © Trường Tiểu học Phước Lâm
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An