Rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể
CHUYÊN ĐỀ
 
Rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, THPT
 
Định hướng mục tiêu giáo dục là đào tạo con người phát triển toàn diện, phát triển những phẩm chất và năng lực đáp ứng với đòi hỏi của sự phát triển kinh tế và xã hội. Quan điểm chỉ đạo này về giáo dục phù hợp với những quan điểm hiện đại, phổ biến và tiến bộ về khoa học giáo dục trong phạm vi quốc tế cũng như phù hợp với những yêu cầu của sự phát triển kinh tế và xã hội đối với việc đào tạo đội ngũ lao động mới.
2018 © Trường Tiểu học Phước Lâm
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An